24 spaces – A Cacophony

En del av Malmö Nordic 2013, Malmö Konsthall

Jag deltog tillsammans med en stor del av min avgångsklass från KKH i denna väldiga grupputställning. Hela konsthallen delades upp i 24 delar, och till var och en av dessa bjöds konstinstitutioner av olika slag att medverka. I vår del av utställningen, byggde vår klass gemensamt ett sorts kontor, en scenografi för alla att befolka och delta i, där vi också ställde ut, där fanns permanenta verk som målningar, video, faxapparat, ljudverk men under sommaren rymde kontoret också händelser som möten, föreläsningar, kurser och performance.

Mitt bidrag i denna scenografi var ett ljudverk, ett platsinspelat (med binaurala mikrofoner) och platsspecifikt ljudverk som som skildrade en mötessituation vid det stora mötesbordet. Här blev man jaget, som satt vid bordet och väntade på de övriga mötesdeltagarna, som anlände i ljudverket, osynliga kroppar, ljudkulisser. Jaget pratade om platsen – dels om kontoret som plats och dels om rummet och dess omgivningar som sådant, om ljud och musik, om stjärnor, och väder, om de andra, och när de andra anlänt utbröt ett samtal jagen/jaget sinsemellan. Där fanns också en sång. Det låg en mp3-spelare och hörlurar på bordet. Verket uppleves i sin helhet på samma plats/stol var det är inspelat.