Fritt efter Toten Insel, en iscensatt ockult talkshow

I Anden är en fri tolkning av August Strindbergs Toten Insel – här som ett allkonstverk och en iscensatt ockult talkshow, en konsert, ett rörelse- och performanceverk där olika former och skeenden möts.

Toten Insel är dödens ö, ett mellanrum mellan liv och död, och i pjäsen en fantasi och spekulation kring övergången till livet efter detta. I dessa marker befinner vi oss, och vår show är en portal till döden dit gäster och andar bjuds in, där de tillsammans med oss ställs inför frågor kring historicitet, glömska, kropp, identitet, döden och andens mysterium. Med humor, nyfikenhet och ömhet tar vi oss an dessa existensiella storheter.

Teatern som plats är hemsökt av fiktion, fantasi och ande, alla bär på fantomer, och talkshowen blir här vår utkiksplats.

Foto av Alexandra Larsson Jacobson
Foto: Alexandra Larsson Jacobson

Pjäsen är ett dramafragment som befinner sig i ett limbo, det är en ofullbordad idé om en plats efter döden. Detta är något vi intresserat oss för då döden både är reell och fiktiv i sig själv – liksom vår gestaltning. Vi kan fantisera om den, närma oss den – samtidigt som vi aldrig kan veta vad den egentligen innebär. Hur söker vi dessa svar och hur närmar vi oss det okända?

På scen var det tänkt att Strindbergs ande skulle närvara genom konstnären och mediet Cecilia Edefalk; att de båda två i och med det var gäster i föreställningen/talkshowen! Men då Cecilia/August ej kunde närvara live i december, använde vi filmade intervjuer vi spelat in på plats på teatern tidigare, och projicerade som hologram på slöja/plexi. Således fick vi våra svar från Strindberg ändå, och projicerad samt astral närvaro av Cecilia/August under showen.

Talkshowens övriga gäster: Per Faxneld (docent i religionshistoria vid Södertörns högskola) samt Anders Omstedt (oceanolog och drömgruppsledare) närvarade också som projektioner/hologram, också de filmade/intervjuade av oss på teatern i ett tidigare skede i processen.

Ljud- och musikexempel