Separatutställning på Galleri Svarta Gran i Borlänge

Utställningen bestod mestadels av ljud- och musikverk i multikanal såsom Array, Kanon och en binaural hörlursvideokonsert/version av Moon River, samt tillkom ett verk till finisagen också – ShowRoom – en iscensatt modell av galleriet med inifrånblick via en liten kamera, och musik/ljudspår (en sorts duett rörande ett uppbrott) till.

I utställningen fanns också fyra bilder/collage, akvarell och infällt fotografi, föreställande sfären hel och uppbruten, som fungerade lite som en sorts ackompanjemang eller dokumentation.

En multipol av röster, en sfär, en yttre, en inre, en samling musicerande varelser och artefakter, fantomer och irrbloss; det är ett allt, ett fält, ett frekvensområde. Sinnena möter och tolkar, möjliggör och förvrider, öppnar upp dolda världar och låser fast andra. Och rösterna, rör sig omkring oss, språk, gestalter och vindar, familjära och aparta, ett myller ett allt, ett fält. Ting hålls under uppsikt, allting kan vara av vikt, ovan taken, bakom öronen, svävar under jorden.

Inom alla verken återkommer månen, rummet/galleriet och några av dess besökare i olika lager och sfärer.


Array

Lampskärmsskelett späckat med tio små högtalare som ljuder i tio separata kanaler. Ett omslutande Array för en person/gången. Dras ner runt/över huvudet, likt en fön hos frisören. En sorts polyfon jagupplevelse begynner.

I Arrayet hörs ett ljudverk/hörspel/komposition. Fantomord, toner, rummet, upplevelser, språk, längtan och brus.

Loop, 5:10 min.

Array

Kanon

Fyra halvsfäriska högtalare gjutna i gips, varje högtalare unik, inbyggd/ingjuten elektronik.

I högtalarna spelas en fyrkanalig ljud- musikinstallation, en för högtalarna komponerad Kanon rätt och slätt;
I saw, I see, lips move in front of me, waves around.

Loop, 4 min.

Moon River

En videokonsert med platsinspelat binauralt ljud, en version av dängan Moon River, jag sjunger samman med polymorf kör, och klotet, röken, musiken.

Loop, 4:31 min.

ShowRoom

En enkel modell av galleriet, gjord av papp/kartong med inslag av små träd, månen och annat mindre bråte. Två personer/kameravarelser (webbkameror med misstänkta kroppar) har mötts en sen kväll i galleriet för ett allvarligt samtal om sin relation, och deras förestående uppbrott. En duett sjungs och talas, den lyssnades till i hörlurar framför modellen när visades i galleriet.

Loop, 5:44 min.

Bilderna

Akvarell/Collage/Infällt fotografi. Den hela och uppbrutna sfären. Fungerar som en slags ackompanjemang/dokumentation/skugga till utställningen i övrigt.

Bild