Master/Soloutställning vid Kungliga Konsthögskolan

Jag har intresserat mig för vad ljud och musik är och för dess roll för minnet och vår uppfattning av verkligheten, för deja vu, för fantomsensationer och virtuella objekt. Vi hör inte världen som den egentligen är, utan hjärnan bygger melodier och samband där det inte finns några. Vi kan höra ord och tilltal som inte existerar, från ljudkällor som inte existerar, precis som vi kan känna vibrationer i punkter utanför vår fysiska kropp. Detta låter oss förstå att världen är illusorisk av naturen.

Utställningen består av fyra delar varav alla är mer eller mindre platsspecifika och kräver mycket inspelning i respektive rum. I verken förekommande ord, och till viss del toner, är skapade efter rummet och dess omgivningar och besökare.

Läs mer rörande de olika delarna samt teknik

Fasrum
FasrumFoto: Petter Lehto

Ljud- och musikexempel

Ljuddokumentation av detta projekt är svår att göra då verken är så beroende av rummet och platsen, den är i mycket platsinspelad, dels med binaural teknik för hörlur, dels så ljuder den i surround vilket inte kan återges i stereo! Det går alltså inte att återge ljudet som det verkligen är – eller att uppleva det som man gör i rummet. Nu har jag gjort ett urval ändå, men gällande Fasrum/högtalarrummet är det stereoversioner istället för surround och rum. Hörlurskonserten, ljudet i Prototypen, samt Föreställningen ska höras på den exakta platsen för inspelning, men söker ändå ge exempel trots att det ej kan upplevas till fullo! Lyssna gärna!