Höktidsminnen

Tillsammans med Sarah Degerhammar

Under ett residens i Centrifug Spinn på Konsthall C under hösten 2014 sände vi två radioprogram i Centrifug Radio Populär. Vi ämnade skapa en rumslig radioserie i fristående delar där vi tittade närmare på språkliga och realpolitiska förändringar i offentliga beskrivningar av platsen Hökarängen och dess invånare. Hur förändras talet om Hökarängen och de boende i en alltmer nyliberal politik? Och hur påverkar det vad som är tänkbart och görbart över tid?

Vi ville att sändningarna skulle bli ett sätt att laborera med hur man pratar och sänder, vem som hör vad, och var. Programserien innehöll bland annat publika liveinslag, tankar kring surroundradio och vilja till »personlig tipsrunderadio«, samt en tidsgalopperande nyårsfest! Medverkande i programmen var bland andra: akcg, Mårten Holmberg, Jennifer Sameland, Julia Lindblom, Iris Causevicz m.fl.

Höktidsminnen och andra berättelser

Vi översatte våra radioprogram och tankarna kring dem till text för publikationen Konsthall C – 10 år. Rörande minne, Hökarängen, Konsthall C; historieskrivning, platsers och dess invånares geografi, geometri, musik, politik, drömmar om hur ett samhälle skulle kunna ta form, hur gemensamma utrymmen kontra privata sfärer påverkar våra minnen, vår upplevelse av oss själva, varandra och världen.