Jag kom in i köket, vi är här nu

Tillsammans med Sarah Degerhammar

Sarah Degerhammar och Mira Eklund presenterar ett bordssamtal mellan x antal personer. Samtalet kommer att kunna upplevas av låntagaren vid det egna köksbordet. Tematiken är minnesarbete som motståndsstrategi. På vilket sätt det är (om det är) möjligt att förändra det förflutna. I verket lyfts frågor om den ›privata historieskrivningen‹, hur vi skriver och fastslår vår egen historia. Hörspelet/mötet/samtalet kommer göras med binaurala inspelningar så att åhöraren hör samtalet från den riktiga ljudkällan. Ett hyfsat normaltstort köksbord är såväl inspelnings- som lyssningsplats. Alltså, åhöraren blir en del av mötet.

Verket är en del av Artoteket och finns att låna hem på Tensta bibliotek fr.o.m. 26 februari 2014. För att låna behövs bara ett bibliotekskort till Stockholms stadsbibliotek. Verken får lånas hem under fyra veckors tid.

Artoteket är initierat av Hans Carlsson, och 11 inbjudna konstnärer har skapat verk speciellt för ändamålet: Sarah, jag, Ingrid Furre, Torsten Jurell, Lise Haurum, Malin Holmberg, Anna-Lena Jaktlund, Sofia Kråka, Sanna Marander, Carl-Johan Rosén och Claes Tellvid.