Rörande de olika delarna

Fasrum/högtalar- och sensorrummet

Platsspecifik månghögtalarinstallation, 18 separata kanaler fördelat på 25 högtalare. 10 rörelsesensorer som via Arduino och ett midiinterface triggar ljud/musik i Ableton Live. Besökarens rörelse genom rummet styr ljuden och dess rörelser genom högtalarna, både vad som hörs och i vilka högtalare. I högtalarna hörs rösten/rösterna och sjungna toner beroende på ens placering och väg genom rummet. Rösten/rösterna beskriver rummet utifrån var man är, till en början hörs de i de närmsta högtalarna från var man befinner sig, men står man stilla växer de snabbt ut till hela rummet. Rösterna är det är både sanna och falska påståenden om rummet, om vägen till rummet, om tid och plats, om tusen ting, både vardaglig så kallad nonsens och andra ting som musik, minne, kropp och rum osv.

Högtalarna är placerade på olika höjd i rummet – på samma vis som jag brukar jobba med surround, är ljuden uppdelade på de olika högtalarna beroende av frekvens. Rösterna också. Ljusast ljud/högst frekvens i taket och så nedåt mot golvet där lägsta frekvens/mörkaste ljudet är. Att vara inuti musiken.

Fasrum
FasrumFoto: Petter Lehto

Prototyp

Prototyp, dels till en perceptiv skulptur – det är en byst som ser/hör/talar/sjunger, dels till en cyborg – det är ett förlängt och ställföreträdande medvetande då kroppen lämnas därhän för en stund (i teorin, om man hade den ultimata tekniken).

Prototypen hör och ser, och den sjunger och pratar. Rörande hörseln har den har mikrofoner i öronen och hör/spelar in binauralt, såsom den mänskliga hörseln fungerar. Man kan höra det den hör i hörlurar, och trycker man på en knapp så får man i lurarna höra de senaste två minuterna som skulpturen hört. (Tanken var att man skulle kunna skjuta skulpturen åt sidan och stå precis där den stått för fullständig binaural effekt, men fick lösa det för denna gång genom att man stod precis bakom.) Rörande synen, har den har kameror i ögonen som är kopplade till ett par displayglasögon som ligger på ett podium en liten bit framför skulpturen. I dessa glasögon ser man alltså det skulpturen ser, tanken är att man ska se sig själv utifrån/bakifrån. Det är också fler lager som syns i glasögonen, dels är det ett delay från en kort stund tidigare så att man blir/syns i två lager, dels finns där en äldre loop på mig på samma plats också inspelad på plats från ögonen. Sen så sjunger/pratar den när man går förbi, den hälsar och beskriver rummet sant och falskt etc. Min tanke rörande skulpturen är att man ska erhålla »utifrånperspektivet« på sin kropp, och sedan behålla det som ett nytt lager av verklighet. Under viss inspiration av utanförkroppenexperiment utförda på Karolinska Sjukhuset 2007 (Henrik Ehrson Lab).

Prototyp
PrototypFoto: Petter Lehto
Hörlurskonsert
Hörlurskonsert

Hörlurskonsert

En platsinspelad hörlurskonsert, inspelad med binaural teknik i samma rum som den ställs ut i, exakt från samma stol/den plats i rummet var åhöraren sitter och lyssnar, så att det blir en intill ljudholografisk upplevelse av de människor/den människa (här jag i många lager) som på inspelningen kommer in i rummet och spelar/sjunger låten, för att sedan gå igen.

Performance/Ljudshow

En ljudföreställning/performance vars manus är en del av min masteruppsats, också en sorts föreläsning som jag spelar in på plats i rummet för uppförandet. Den är för fem åhörare/gång och den spelas in med hjälp av fem par inearmikar (binaurala metoden), en mik per åskådare/åhörarplats, för att skapa ljudholografi och verklighetsinfiltration i rummet. Jag börjar föreläsningen själv i kött och blod, sen kommer det in fler och fler versioner av mig, så föreläsningen slutar i en 6-hövdad föreläsare, jag + en massa holografiska ljudversioner, till slut sätter vi oss på publikens platser, så att man liksom blir föreläsaren. Sedan följer en andra akt, interaktiv och i samtal mer, deja vun, den gemensamma upplevelsen och musiken.

Performance/Ljudshow
Performance/LjudshowFoto: Jean-Baptiste Beranger

Rigg/teknik (i stora drag)