En multipol av röster

Min utställning En multipol av röster öppnade lördagen 5 september på Galleri Svarta Gran i Borlänge! Om vägarna förbi, sväng dig dit!! Hänger till 10 oktober. Mestadels ljud- samt musikaliska verk, men också lite annat. Samt tillkommer ett verk till finissagen, ts tss. Några fina ord om utställningen i Dala-Demokraten samt i Borlänge Tidning, låsta artiklar dock men här nedan kan en ta del av recensionerna i papperstidningarna.

En multipol av röster, en sfär, en yttre, en inre, en samling musicerande varelser och artefakter, fantomer och irrbloss, ett fält, ett frekvensområde. Sinnena möter och tolkar, möjliggör och förvrider, öppnar upp dolda världar och låser fast andra. Och rösterna, rör sig omkring oss, språk gestalter och vindar, familjära och aparta, ett myller, ett allt, ett fält. Ting hålls under uppsikt, allting kan vara av vikt, ovan taken, bakom öronen, svävar under jorden.

En multipol av röster - Recension i Dala-Demokraten
En multipol av röster - Recension i Borlänge Tidning