Hilberts Hotell

Hilberts Hotell är en serie konserter/performances/iscensättningar som har sin andliga och musikaliska hemvist på den imaginära platsen Hilberts Hotell, som jag arbetar med i höst och vinter tillsammans med några inbjudna gulden.

Ursprungligen är Hilberts Hotell en modell för oändlighet, konstruerad av matematikern David Hilbert. Hilberts Hotell härbärgerar oändligheter, evigheter i punkter, emedan tiden – och livet – i mycket är präglat av saker som försvinner, som går ur tiden.

Här utgör Hilberts Hotell en imaginär fond för konsertserien/iscensättningarna som alla behandlar förlust av olika slag. De olika konserterna kommer visas på olika platser men med Fylkingen som huvudscen, och genom tankar kring perceptionen av det ljudande och kring musiken – utifrån oändlighet < > förlust – presenteras konserterna genom delvis olika ljud- och bildmedier/tekniker.


Av och med Mira Eklund.
Projektioner/video: Martin Malm.
Musiker/medverkande: Artem Christiansson, Julia Lindblom, My Berg m.fl.

I samarbete med Fylkingen.

Läs mer under Hilberts Hotell.