En röst i natten/Midnight caller

Jag är i första stadiet i/med ett nytt projekt, en föreställning med tillhörande skeenden (såsom en tilltänkt prolog/liveradioshow och en mer installationsbaserad epilog) som går under namnet: En röst i natten/Midnight caller. Beräknad premiär hösten 2023, mer info kommer framöver.

Midnight caller är, likt flera tidigare projekt, ett utforskande scenkonstprojekt, och ett tilltänkt allkonstverk.

Titel och till viss del ramverk, är lånat från tv-serien med samma namn som sändes mellan 1989 och 1991, där Jack Killian (Nighthawk) leder en nattradioshow. Killian agerar både detektiv och samhällsförbättrare i de midnattliga telefonsamtal han för med okända röster i etern.

Vår show ämnar undersöka röst/musik/bild/text/narrativ/varseblivning/showbiz och lyssnande genom olika medier, perspektiv och praktiker. Nighthawk, lika mycket kuf som hunk som spanare, driver med humor och detektivens tillskruvade sinnen showen framåt.

Hos oss vidgas scenen till en metafysisk sambandscentral, röster åkallas och åkallar, möten och harmonier uppstår, världar och narrativ korsas och bryts sönder för att sedan återuppstå i nya skepnader.

Producent: Agnes Rosenberg
Projektioner/video/live: Martin Malm
Osv, fler raringar tillkommer.. ❤️!

Med stöd av Konstnärsnämnden och Stockholms stad.
Mer info framöver.
Varmt välkomna sedan när det är dags.